Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno budowalnym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne
Nieruchomości
Prawo handlowe
Zamówienia publiczne
Prawo cywilne
Prawo karne
Kompleksowa obsługa podmiotów publicznych

Zespół

Michał Wierzbicki
wspólnik zarządzający, radca prawny

W 2003 roku złożył egzamin sędziowski. W 2005 roku ukończył kolejną aplikację, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i rozpoczął praktykę prawniczą. Od roku 2000 pracuje w administracji publicznej. W latach 2007 – 2010 był Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku. Odpowiadał, m. in. za gospodarowanie nieruchomościami gminy i Skarbu Państwa, mieszkalnictwo, geodezję i nadzór właścicielski.


 


 

Maciej Łapuć
wspólnik zarządzający, adwokat

Ukończył aplikacje prokuratorską. Przez wiele lat pracował w administracji samorządowej i państwowej. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, był również zatrudniony jako asesor prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Południe. Pracował również w dziale prawnym Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

  

 

Szymon Pszczółka
wspólnik, specjalista z zakresu
prawa zamówień publicznych


Kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca i trener z wieloletnim dorobkiem. W latach 2002-2011 pełnił funkcję konsultanta JM Rektora UwB do spraw zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe: uczestniczył w pracach kilkudziesięciu komisji przetargowych, reprezentował strony w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor licznych opinii prawnych, specyfikacji, regulaminów, audytów.