Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno budowalnym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne
Nieruchomości
Prawo handlowe
Zamówienia publiczne
Prawo cywilne
Prawo karne
Kompleksowa obsługa podmiotów publicznych

O kancelarii

Jesteśmy Kancelarią, którą tworzy zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Członkowie zespołu poza świadczeniem pomocy prawnej w ramach prowadzonej przez nich działalności zawodowej posiadają także wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w administracji publicznej, w trakcie zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji samorządowej. Połączenie umiejętności pozyskanych w codziennej pracy w zawodach prawniczych oraz doświadczenie urzędnicze, a także świadczone aktualnie przez członków zespołu doradztwo na rzecz podmiotów samorządowych zapewnia możliwość wszechstronnej analizy stanów prawnych, a w konsekwencji wysoki poziom merytoryczny usług świadczonych przez Kancelarię.

W skład zespołu wchodzą osoby będące wykładowcami i współpracownikami Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, co umożliwia Kancelarii prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa handlowego, zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także dotyczących prawidłowej realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Celem zapewnienia kompleksowości oferty współpracujemy z innymi kancelariami prawnymi i notarialnymi na terenie Białegostoku, Warszawy i innych miast. Naszymi partnerami są również osoby posiadające uprawnienia zarządcy nieruchomości, audytora wewnętrznego, rzeczoznawcy majątkowego, rzecznika patentowego oraz biegłego rewidenta.

Kancelaria ukierunkowana jest na obsługę przedsiębiorców i instytucji.

Naszą misją jest zagwarantowanie klientom Kancelarii bezpieczeństwa prawnego na najwyższym poziomie oraz wskazywania rozwiązań, które zapewnią wzrost konkurencyjności i wzmocnienie ich pozycji rynkowej.

Jesteśmy nastawieni na rozwój zapewniający zbudowanie silnego zespołu prawników mogących w jeszcze lepszy sposób odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a przez to zwiększać ich zaufanie.